O nás

Profil podniku

VOP CZ, s.p. je podnik v plném vlastnictví Ministerstva obrany ČR a profiluje se v oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje.

Patříme k nejvýznamnějším výrobcům a poskytovatelům oprav, modernizací a servisu v oblasti obrany a bezpečnosti v České republice. Systematicky vytváříme podmínky k posílení své pozice integrátora a dodavatele moderních vojenských zařízení a systémů převážně pro Armádu ČR a bezpečnostní složky státu.

Jsme nositeli tradiční značky se sedmdesáti šesti letou historií s pozicí lídra v oboru výroby, modernizace a oprav vojenské i speciální techniky. Disponujeme vlastním vývojovým centrem s konkurenceschopnými projekty uplatňujícími se v Armádě ČR, bezpečnostních složkách a civilním sektoru.

Jsme držiteli licence k obchodování s vojenským materiálem – bezpečnostní prověrka podniku (úroveň TAJNÉ).

Historie

 • Timeline IMG

  1946 · ZALOŽENÍ PODNIKU

 • Timeline IMG

  1952 – 1959 · OPRAVY 1220 TANKŮ T-34

 • Timeline IMG

  1960 – 1983 · OPRAVY 3300 TANKŮ T-54, T-55

 • Timeline IMG

  1983 – 2015 · OPRAVY 260 TANKŮ T-72 VČETNĚ TANKŮ T-72M4 CZ

 • Timeline IMG

  1992 – 1995 · LIKVIDACE CCA 1300KS TANKŮ T-54 A T-55 Z VÝZBROJE ARMÁDY ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 • Timeline IMG

  1992 – SOUČASNOST · CIVILNÍ KOOPERAČNÍ VÝROBA

 • Timeline IMG

  2003 – 2005 · SÉRIOVÁ VÝROBA 30 MODERNIZOVANÝCH TANKŮ T-72M4 CZ

 • Timeline IMG

  2009 – 2013 · VÝROBA 107 KOLOVÝCH OBRNĚNÝCH TRANSPORTÉRŮ PANDUR II 8X8 CZ

Veřejné zakázky

Naše VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Povinná elektronizace (.PDF) verejne.zakazky@vop.cz

CHARAKTERISTIKA ZADAVATELE

VOP CZ, s.p.
Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Právní forma: státní podnik

Informace o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou zveřejňovány na www.vop.cz a na profilu zadavatele.

Na profilu zadavatele, který je provozován na adrese verejnezakazky.vop.cz, je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VOP CZ, s.p. je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“). Informace k nadlimitním a podlimitním veřejným zakázkám jsou uveřejňovány způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Zadavatel není povinen podle zákona zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, tj. takové, jejichž předpokládaná hodnota u dodávek nebo služeb nedosáhne hodnoty 2.000.000 Kč bez DPH, u stavebních prací 6.000.000 Kč bez DPH. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se řídí vnitropodnikovými předpisy.

PRODEJ MAJETKU

Nabízíme k odprodeji nepotřebný majetek:
Hutní materiál Kromě odprodeje samotného hutního materiálu nabízíme službu dělení zakoupeného drobného materiálu z nabízeného hutního materiálu. Dělení materiálu probíhá pouze na tyčovém materiálu za pomocí pásových pilek. Veškeré své dotazy ohledně dělení drobného materiálu zasílejte buď emailovou formou nebo telefonicky na paní Vavrečkovou – vavreckova.r@vop.cz nebo +420 556 783 542. Dotaz musí obsahovat, o jaký materiál by se jednalo a kolik řezů by se mělo dělat, respektive, na jaké délky zakoupený materiál nařezat. Na základě tohoto dotazu vám bude sdělena cena za dělení materiálu.

Ostatní:

Vyhlášení veřejné soutěže: Odprodej nepotřebné zásoby T815

Oznámení o zrušení veřejné soutěže: Odpad 12 01 01 druh 71

 

 

 

Management kvality

Management kvality vnímáme jako klíčový prvek naší konkurenceschopnosti. Proto dlouhodobě rozvíjíme kvalifikovanost zaměstnanců a ve spolupráci s našimi zákazníky pracujeme na neustálém zefektivňování výrobních a kontrolních procesů.

 • Dodržujeme vysoké standardy kvality
 • Jsme držiteli certifikátů jakosti ISO 9001, AQAP 2110, svařovacích certifikátů EN ISO 3834-2 a mnoha dalších odborných oprávnění
 • Pro naše zákazníky máme k dispozici „Quality Customer Service Team
 • Při řízení kvality využíváme metod Kaizen, Lean. Poka-yoke a 5S a analytických technik FMEA, PPAP, FTA a další
 • Zapojujeme všechny naše zaměstnance do procesu neustálého zlepšování
 • Dbáme na kontinuální zefektivňování našich procesů, kvalitu výrobku a vysokou přidanou hodnotu pro zákazníka
 • Klademe velký důraz na bezpečnost výrobního procesu a bezpečnost našich zaměstnanců
 • Podporujeme rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců, uplatňujeme řízení formou leadershipu

Společenská odpovědnost

Podnikáme transparentně, máme pozitivní vztahy se zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery.

Sledujeme dopady podniku na regionální, národní i globální úrovni.

Pečujeme o své zaměstnance, podporujeme rozvoj regionu v oblasti zdraví, bezpečnosti, vzdělávání a kulturního rozvoje občanů.

Uvědomujeme si naši společenskou odpovědnost, při jednáních s našimi partnery se řídíme etickým kodexem a přísnými protikorupčními pravidly.

Chráníme přírodní zdroje a snažíme se co nejméně zatěžovat životního prostředí.

Společná iniciativa státních podniků Pro silnou armádu AČR

Dne 2.9.2023 bylo podepsáno společné memorandum o vzájemné dlouhodobé spolupráci všech státních podniků Ministerstva obrany ČR. Jde o vůbec první podobnou iniciativu v historii samostatné České republiky.

Státní podniky se dlouhodobě zasazují o to, že je Armáda ČR ve světě považována za dynamicky se rozvíjející a technologicky vyspělou ozbrojenou sílu. Společná iniciativa je reakcí na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Právě teď je nejvhodnější doba se pevněji spojit a společnými silami plnit strategické cíle související s efektivním efektivní posilováním obranyschopnosti naší země. Základním pilířem je právě stabilní, silná a patřičně vybavená Armáda ČR.  Síla Armády ČR nespočívá jen v počtech profesionálních vojáků a jejich kolegů v aktivní záloze. Pro její fungování je stejně tak důležitá stabilita a spolehlivost jejího technického zázemí.

Memorandum podepsali představitelé těchto státních podniků:

LOM PRAHA, s. p.

Vojenský technický ústav, s. p.

VVÚ | Vojenský výzkumný ústav, s. p.

VOP CZ, s.p.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pokročilé technologie

UGV TAROS

Platforma UGV TAROS byla zavedena do užívání do výzbroje Armády ČR jako jedna z prvních v armádách NATO. Vývoj probíhá kontinuálně již více než 10 let a aktuálně pracujeme na čtvrté generaci – UGV TAROS V4.

Na projektu UGV TAROS významně spolupracujeme s firmou LPP a UNOB – Univerzita obrany Brno, katedra vojenské robotiky. Oba partneři zde aplikují své specifické zkušenosti v oblasti pokročilé robotiky, autonomních systémů a definování takticko-technických parametrů a umožňují tak vzniku nových synergií při dalším výzkumu a vývoji pokročilých robotických systémů.

TAROS je zkratka Taktického Robotického Systému. Jde o platformu bezosádkového pozemního vozidla schopného pohybu v různých klimatických podmínkách i v náročném terénu, např. bez problémů zvládá jízdu po schodech. Tuto univerzální platformu je možné osadit širokou škálou senzorických a zbraňových komponentů, robotickou rukou, komunikačními podsystémy, logistickou nástavbou apod.

Určení platformy TAROS je zejména v přímé podpoře bojové činnosti mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek. Je schopna vést průzkumnou, případně bojovou činnost (podle konkrétního typu nástavby) a také zaměřovat nepřátelské jednotky a palebná postavení. Platforma TAROS je vhodná pro nasazení a manévrovou činnost v rizikových prostorech, například pokrytých palbou nepřítele, nebo s pravděpodobným výskytem, případně aktivaci nebo deaktivaci nepřátelského IED, kde realizuje rizikové aktivity včetně bojové činnosti a váže na sebe pozornost nepřátelských vojsk. Tím chrání životy vojáků, poskytuje okamžitou informační převahu nad nepřítelem a bojovou podporu v operacích.

Platforma TAROS ve střednědobém horizontu není určena jako absolutní náhrada vojáka v plném spektru jeho operačního nasazení, ale spíše jako nástroj, nebo podpora řešení vybraných průzkumných nebo taktických aktivit.

V současné době finalizujeme vývoj čtvrté generace, která bude vylepšena o poznatky nasbírané z testování předchozích platforem Armádou České republiky. První příležitostí, kde si odborná veřejnost mohla platformu TAROS V4 prohlédnout, byla v červnu letošního roku 6. Konference spojovacího vojska v Lipníku nad Bečvou nebo v říjnu výstava Future Forces v Praze.

Využití bezosádkových vozidel je správný krok na cestě k dosažení minimálních ztrát na bojišti a maximálního informačního potenciálu. Neustálé zdokonalování a vývoj nových prostředků k získání plně autonomního režimu, je rok od roku blíže k vysoce autonomnímu bezosádkovému vozidlu, které dokáže vyhodnotit situaci a zareagovat rychleji než při zásahu člověka. Stále však zůstává fakt, že žádná technika se neobejde bez možného a nutného zásahu člověka do jejího chodu.

Certifikáty

 • Jsme držiteli certifikátů jakosti ISO 9001, AQAP 2110, svařovacích certifikátů EN 1090-2, EN ISO 3834-2 a mnoha dalších odborných oprávnění.
 • Rozšiřujeme již fungující Integrovaný Systém managementu o další oblasti.
 • Pro naše zákazníky máme k dispozici „Quality customer servis team“.
 • Při řízení kvality využíváme metod Kaizen, Lean, Poka-yoke a 5S a analytických technik FMEA, PPAP, FTA a další.
 • Klademe velký důraz na bezpečnost výrobního procesu a bezpečnost našich zaměstnanců.
 • Zapojujeme všechny naše zaměstnance do procesu neustálého zlepšování.
 • Dbáme na kontinuální zefektivňování našich procesů, kvalitu výrobků a vysokou přidanou hodnotu pro zákazníka.
 • Podporujeme rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců, uplatňujeme řízení formou leadershipu.

 

Přehled certifikátů:

Certifikát TATRA 2024  (.PDF)
Certifikát ČSN EN ISO 3834-2-2022 ČJ1 (.PDF)
Certifikát ISO ČJ 9001 2024 (.PDF)
Certifikát ČSN EN 1090-2-2019
Prohlášení Certifikát ČD V95-5 (.PDF)
Certifikát ČSN EN 15085-2-2021 (.PDF)
Osvědčení AQAP 2110 (.PDF) 
Certifikát AOBP 2023. (PDF)
 
Certifikát ISO 27001 (.PDF)  
Certifikát ISO 14001 ČJ (.PDF) 
Certifikát ISO 45001 ČJ (.PDF)
Certifikát DIN 2303-Q2 (.PDF)
 

 

Prohlášení:

Politika ISMS