Strojírenská výroba

STROJÍRENSKÁ VÝROBA

V oblasti strojírenské kooperační výroby zajišťujeme ucelený sortiment výroby, který navazuje na naši dlouholetou tradici. Nabízíme bohaté zkušenosti konstruktérů, techniků, technologů a dělníků, kteří našim zákazníkům poskytují výrobky a služby nejvyšší kvality.

Výroba pro civilní sektor se u nás dynamicky rozvíjí od roku 1992.

Vyrábíme pro přední světové producenty stavební, manipulační a zemědělské techniky.

KOOPERAČNÍ VÝROBA

Nabízíme kooperační výrobu v oblasti lehkých a těžkých svařovaných částí stavebních a silničních strojů, mezi které patří například nádrže, ramena, podvozky i velké konstrukce.

Lehké svářence

Nedílnou součástí všech stavebních a silničních strojů jsou nádrže (palivové, hydraulické, olejové), lžíce, lopaty, ramena výložníků a teleskopická ramena. Jednou z našich specializací je výroba těchto produktů.

 • Palivové a hydraulické nádrže
 • Ramena, výložníky a násady bagrů
 • Lopaty a lžíce

 

Těžké svářence

Pro přední světové výrobce převážně z Německa a Velké Británie vyrábíme základní nosné části stavebních a silničních strojů. Podstatnou částí jsou horní a spodní díly podvozků stavebních a silničních strojů a manipulační techniky, které vynikají velkou složitostí a přesností.

Na základě bohatých zkušeností nabízíme výrobu speciálních svařovaných konstrukcí z masivních plechových dílů. Masivní plechové díly velkých tlouštěk často vyžadují předehřev materiálu k odstranění pnutí.

 • Podvozky a rámy
 • Velké konstrukce
 • Nosiče vidlic, násypky, příčníky a další

FINÁLNÍ MONTÁŽ

Pro naše zákazníky zajišťujeme finální montáž složitých výrobků. Nabízíme linkový montážní systém se sedmi speciálními pracovišti a odbornými pracovníky, kteří realizovali například montáž vozidel PANDUR II 8×8 CZ, těžkotonážní vysokozdvižné vozíky LINDE a další významné projekty.

Zkušenosti našich konstruktérů a technologů, technologické vybavení, schopnost zajistit jakýkoli materiál a vyrobit prakticky jakýkoliv díl nám umožňuje nabízet finální výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Základním předpokladem kvalitně odvedené práce je kromě dobrého konstrukčního návrhu i kvalitní technologické a technické vybavení pro vlastní výrobu. Zvyšování technické úrovně našeho strojního vybavení se věnujeme již od roku 1992, každoročně investujeme na 8 % z obratu na nákup nových technologií.

Jsme vybaveni technickými zařízeními pro konstrukční práce, potřebnými technologiemi a moderním strojním vybavením. V letech 2012–2015 jsme investovali 660 mil. Kč do technologického vybavení a do výrobní infrastruktury.

Kalibrační laboratoř

Disponujeme vlastní akreditovanou kalibrační laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025 (akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.).

Využíváme moderní zařízení pro oblast měřidel a měření produktů v oblastech:

KALIBRAČNÍ LABORATOŘ      

 •  Délka a úhel                                                                                     
 •  Tlak                                                                                                   
 •  Moment síly                                                                                    
 •  Elektrické veličiny       

ZAKÁZKOVÉ MĚŘENÍ     

 • Tvrdost
 • Drsnost
 • Souřadnicové měření                                                        

Zákazníkům nabízíme rychlé zpracování požadavků, maximální flexibilitu a osobní přístup.