KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

Nabízíme vám služby naší akreditované kalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025 (akreditována Českým
institutem pro akreditaci, o.p.s.).

Využíváme moderní zařízení pro oblast měřidel a měření produktů v oblastech délka, tlak, moment síly, rovinný úhel, elektrické veličiny, drsnost, tvrdost a souřadnicové měření.
Pomůžeme vám snížit náklady v oblasti kalibrace měřidel, zjednodušíme organizační a dokumentační činnost a v neposlední řadě vám zlepšíme legislativní plnění předpisů.

 

     Služby kalibrační laboratoře
 • kalibrace a re-kalibrace měřidel
 • tvorba a udržování databáze měřidel
 • stanovení časového plánu kalibrace a re-kalibrace měřidel
 • expresní kalibrace dle domluvy
 • vyzvednutí měřidel přímo u zákazníka
 • měření produktů (měření na 3D souřadnicových strojích, drsnost a tvrdost)
   
  Benefity pro naše zákazníky
 •  komplexnost nabízených služeb
 •  zkušenost a dlouhodobá praxe v oblasti metrologie
 •  flexibilita a profesionalita personálu
 •  Množstevní slevy u kalibrace

 

Osvědčení o akreditaci Ceník služeb

Délka a úhel

Provádíme kalibrace téměř všech druhů komunálních měřidel (posuvná měřidla, mikrometrická měřidla, dutinoměry, pasametry, čárková měřítka, tloušťkoměry, úhloměry a mnoho dalších) pomocí etalonů a měřicích zařízení, které jsou prověřeny a lze tedy dosahovat vysoké přesnosti měření.
Kompletní seznam pro oblast Délka a Úhel včetně jmenovitého rozsahu a udávané nejistoty naleznete v příloze osvědčení o akreditaci.

Tlak

Naše akreditovaná kalibrační laboratoř používá na kalibraci přesné měřicí přístroje pro měření tlaku od předních výrobců zaručující tu nejvyšší kvalitu a přesnost. Samozřejmostí je jejich pravidelná návaznost na národní etalony. Kalibraci provádíme ve všech mezinárodně uznávaných jednotkách tlaku, a to až do 1400 bar.

Moment síly

Využijte naších služeb akreditované kalibrační laboratoře v oblasti kalibrace momentového nářadí, jako jsou momentové klíče nebo momentové šroubováky. Tato zařízení kalibrujeme v rozsahu 0,1 N.m až 1000 N.m porovnáním s etalonovým měřidlem krouticího momentu.
Kalibraci momentového nářadí provádíme v prostorách naší stálé laboratoře.

Elektrické veličiny

Kalibrujeme měřidla těchto elektrických veličin – napětí, proud, odpor, frekvence a čas. Akreditovanou kalibraci Vám nabízíme u těchto měřidel: Analogové, digitální multimetry a odporové dekády. Kalibraci měřidel provádíme v prostorách naší stálé laboratoře.
Kompletní seznam pro oblast Elektrické veličiny včetně jmenovitého rozsahu a udávané nejistoty naleznete v příloze osvědčení o akreditaci.

Tvrdost

Na Vaších výrobcích a vzorcích nebo jiném železném podkladu jsme schopni provést materiálovou zkoušku tvrdosti, a to metodou VICKERS, BRINELL a ROCKWELL.
K samotnému měření používáme stolní tvrdoměr SwissMax 300 dle normovaných metod podle Vickerse, Brinella a Rockwella.
Zatížení jsou vytvářená motoricky v uzavřené regulační smyčce a pomocí snímače síly nastavována automaticky s vysokou přesností.
Měření provádíme v prostorách naší stálé laboratoře.

Drsnost

Pro měření drsnosti používáme přenosný drsnoměr SURFTEST od výrobce Mitutoyo , který je schopen provést vyhodnocení téměř všech parametrů drsnosti podle dostupných platných norem. Jako snímací hrot je používán diamantový hrot s poloměrem 2 µm.
Měření provádíme v prostorách naší stálé laboratoře.

Parametry měření drsnosti: Ra, Rg, R3z, Rz, Ry, Rt, Rp, tp, Pc
Rozsah měření:

 • osa Z – 350 µm
 • osa X – 12,5 mm

Souřadnicové měření

Naše CNC souřadnicové měřicí stroje umožňují velmi přesné měření výrobků a srovnávání naměřených hodnot s matematickým modelem.
Měření provádíme buďto formou Skenováním, kdy jsme schopni měřicí sondou naskenovat celý povrch měřeného dílu, nebo porovnáním s modelem, kde vycházíme z CAD modelu, tudíž změřený bod dílu je posouzen s ideálním bodem na modelu a přístroj vyhodnotí odchylku.
Metodu měření a výsledky je možné konzultovat s našimi techniky, kteří disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti měření na 3D.
Výstupem měření je protokol v grafickém, textovém nebo kombinovaném formátu dle přání zákazníka.

Kontakty

Ing. Smolík Jiří
e-mail: smolik.j@vop.cz
tel.: +420 556 783 230

Kalibrační laboratoř
tel.: 556 783 237