ZBROJÍŘ / INŽENÝR KVALITY

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI ZBROJÍŘ / INŽENÝR KVALITY

Náplň práce

 • vykonává činnosti v souladu se zákonem o zbraních, střelivu a munice
 • zajišťuje agendu spojenou s mezinárodními předpisy EU, NATO
 • zajišťuje agendu spojenou s předpisy USA / ITAR
 • pravidelné audity – kontroly zbrojních a muničních skladišť
 • vedení činností při řešení interních a externích reklamací produktů
 • účast při auditech státních orgánů, zákaznických a interních
 • zlepšovatelské úsilí (continues improvement L6S)
 • spolupráce s ostatními útvary při vystavování dokumentů a kontrola záznamů o provedených činnostech a zkouškách

Požadavky

 • vzdělání ÚSO
 • zbrojní průkaz sk. D, E
 • muniční průkaz – základní
 • znalost AJ na úrovni B2
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost nástrojů kvality 8D, FMEA, Plány kvality

Kontaktní informace:
Odbor personalistiky a mezd – Bc. Barbora Plevková, kl. 603, e-mail: plevkova.b@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.