VEDOUCÍ ZÁVODNÍ JÍDELNY

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI VEDOUCÍ ZÁVODNÍ JÍDELNY

Náplň práce

 • vedení a řízení kuchyně a jídelny
 • zajišťování vaření jídel, sestavování jídelníčku
 • kontrola dodržování hygienických předpisů zaměstnanci závodní jídelny
 • sledování způsobu a formy nakládání s jídly, potravinami a jejich dalšího uchovávání
 • vedení předepsané evidence a výkazů o hospodaření závodní jídelny

Požadavky

 • vzdělání SOU v oboru kuchař
 • znalost ekonomických procesů v kuchyni
 • znalost předpisů hygieny a BOZP
 • zkušenosti s vedením kuchyně min. 3 roky
 • uživatelská znalost práce na PC
 • znalost hygienických a provozních předpisů v oblasti stravování

Kontaktní informace:
Personální odbor – Mgr. Soňa Kociánová tel. 556 783 631, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.