ÚČETNÍ

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI ÚČETNÍ

Náplň práce

 • účtování a evidence agendy dlouhodobého majetku (zařazení, převody, vyřazení, změny pořizovací ceny a odpisy majetku)
 • pořizování došlých faktur do informačního systému, účtování faktur týkajících se dlouhodobého majetku
 • zpracování a účtování interních dokladů v oblasti evidence nákladů na investiční projekty a FKSP
 • kontrola účetních vazeb a souvztažností vybraných účtů, kontrola a analýza zůstatků na vybraných účtech
 • příprava podkladů a spolupráce při měsíčních a ročních účetních závěrkách a inventurách majetku
 • úzká spolupráce s účetním týmem a kolegy z technického rozvoje a údržby v rámci podniku

Požadavky

 • vzdělání SŠ s maturitou ekonomického směru
 • znalost zákona o účetnictví, prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví, ČÚS
 • znalost zákona o DPH, zákona o daních z příjmů v oblasti dlouhodobého majetku
 • dobrá znalost MS Office
 • znalost AJ na úrovni A2 výhodou
 • samostatnost, pečlivost

Požadovaný termín nástupu od 1.5.2024

Kontaktní informace:
Oddělení personalistiky a mezd – Mgr. Barbora Plevková, tel. 556 783 603, mobil: 771 298 208, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.