SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR

Náplň práce

 • provádění svářečského dozoru dle ČSN EN 14731
 • posuzování poptávky z hlediska svařování, vhodnosti výroby, požadavků na jakost a hodnocení svarových spojů
 • zpracování postupů svařování včetně stanovení vhodnosti materiálů, druhů zkoušek a kontrol
 • zkoušení svářečů ucházejících se o zaměstnání v patřičném rozsahu teorie a praxe
 • kontrola dodržování technologické kázně, spolupráce při zajišťování příčin zmetků a výrobních závad vzniklých při svařování

Požadavky

 • vzdělání VŠ technického zaměření
 • kvalifikace svářečského inženýra dle ČSN EN 14731, Mezinárodní svářečský inženýr
 • znalost postupů při tvorbě technologické dokumentace
 • znalost procesů svařování
 • orientace v normách a technických podkladech pro svařování
 • znalost MS Office
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • znalost anglického, případně německého jazyka, min. úroveň B2
 • řidičský průkaz sk.B
 • odpovědný přístup k práci
 • samostatnost

Kontaktní informace:
Odbor personalistiky a mezd – Mgr. Barbora Plevková, tel. 556 783 603, mobil: 771 298 208, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.