STRATEGICKÝ A PROJEKTOVÝ SPECIALISTA

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI STRATEGICKÝ A PROJEKTOVÝ SPECIALISTA

Náplň práce

 • sběr dat pro přípravu podkladů pro veřejné zakázky za účelem uzavírání smluv na nákup materiálu a kooperací
 • řízení, organizace a koordinace aktivity nákupu zaměřené na dlouhodobější, plánované činnosti
 • spolupráce se současnými dodavateli, vyhledávání nových dodavatelů
 • vyjednávání cen s dodavateli
 • příprava subdodavatelských smluv
 • hodnocení dodavatelů
 • sledování plnění smluvních vztahů a nákupních objednávek
 • spolupráce s odbory/odděleními napříč společností
 • řízení nákupního marketingu (průzkumy trhu, cenová zrcadla …)

Požadavky

 • vzdělání ÚSO
 • znalost AJ min. úroveň B2 (slovem i písmem)
 • zkušenosti s projektovým řízením výhodou
 • orientace ve vojenské technice výhodou
 • znalost občanského zákoníku
 • znalost čtení výkresové dokumentace
 • řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001
 • řidičský průkaz sk.B
 • dobré komunikativní a organizační schopnosti

Kontaktní informace:
Oddělení personalistiky a mezd – Mgr. Barbora Plevková, tel. 556 783 603, mobil: 771 298 208, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.