Speciální technika – výroba a modernizace

UGV TAROS V4

UGV TAROS V4 je autonomní robotické vozidlo s velmi pokročilými autonomními funkcemi řízení a navádění, které umožňují vozidlu nepřetržitý provoz a nasazení ve složitých a rizikových prostředích a dle zvolené nástavby plnit předem určený cíl. Zároveň má mnoho dalších specifických možností použití, například při monitorování perimetru objektů kritické infrastruktury (i jiných významných objektů), stejně jako při její ochraně za pomocí letálních nebo neletálních zbraňových systémů.

Benefity UGV TAROS V4:

 • Vysoká variabilita umožňující široké spektrum využití
 • Autonomní funkce
 • Použití v zamořených nebo jinak rizikových prostředích
 • Zastupitelnost a snížení rizika ztráty živé síly

Uplatnění UGV TAROS V4

Uplatnění UGV TAROS V4 se předpokládá jak ve vojenské tak i civilní oblasti. Ve vojenské oblasti je určení platformy TAROS V4 zejména v přímé podpoře bojové činnosti mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek. Je schopna vést průzkumnou, případně bojovou činnost (podle konkrétního typu nástavby) a také zaměřovat nepřátelské jednotky a palebná postavení. Platforma TAROS V4 je vhodná pro nasazení a manévrovou činnost v rizikových prostorech, například pokrytých palbou nepřítele, nebo s pravděpodobným výskytem, případně aktivaci nebo deaktivaci nepřátelského IED, kde realizuje rizikové aktivity včetně bojové činnosti a váže na sebe pozornost nepřátelských vojsk. Tím chrání životy vojáků, poskytuje okamžitou informační převahu nad nepřítelem a bojovou podporu v operacích.

Vojenská oblast:

 • Zpravodajství, sledování, průzkum
 • Pátrání, ochrana
 • Podpora boje
 • Přeprava, zvýšení rychlosti operací
 • Likvidace střeliva

V civilní oblasti se předpokládá využívání záchrannými službami (hasiči, zdravotníci, policie), ale také v oblastech přepravy, sledování a detekce, ostraha, průzkumu, odebírání vzorků, inspekce v tunelech, budovách apod.

Civilní oblast:

 • Hasiči
 • Zdravotnická služba
 • Policie
 • Municipality
 • Humanitární organizace
 • Ropný a plynárenský průmysl
 • Zemědělství
 • Energetický, chemický průmysl
 • Letiště
 • Soukromý sektor

LINKA-08

Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky LINKA – 08 je prostředkem dekontaminačních jednotek chemického vojska. V součinnosti s chemickým automobilem ACHR-90M umožňuje hrubou očistu vnějších povrchů vojenské techniky, nástřik dekontaminačních směsí a následné oplachování směsí z průběžně jedoucí techniky, a to při splnění požadavku na rychlou redislokaci technického prostředku vzdušnou přepravou. Mycí zařízení a postřikový rám se mohou přizpůsobit průjezdnímu profilu dekontaminované techniky tak, aby byla dodržena doporučená vzdálenost mycích/nanášecích trysek od povrchu dekontaminované techniky.