SPECIALISTA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI SPECIALISTA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Náplň práce

 • zpracování zadávací dokumentace k přiděleným veřejným zakázkám
 • zajišťování administrace přidělených veřejných zakázek
 • zajišťování aktualizace evidence veřejných zakázek podle stavu řízení
 • posuzování mimořádných požadavků ve spolupráci s příslušnými útvary požadující pořízení mimořádného požadavku
 • zajišťování správy agendy v souvislosti se zápisem podniku do seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • plnění dalších úkolů v souladu s pracovní smlouvou a odbornou způsobilostí
 • zajišťování archivace veškeré dokumentace k přiděleným veřejným zakázkám

Požadavky

 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • ukončené VŠ vzdělání, ideálně ekonomického zaměření
 • zkušenosti v oblasti veřejných zakázek – dobrá orientace v legislativní oblasti
 • znalost obchodněprávní problematiky výhodou
 • znalost MS Office, znalost E-ZAKU výhodou
 • výborné komunikační a organizační schopnosti, schopnost týmové práce

Kontaktní informace:
Oddělení personalistiky a mezd – Mgr. Soňa Kociánová, tel. 556 783 631, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.