PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Náplň práce

 • opravy a pravidelná údržba strojů (CNC frézky a soustruhy, svařovací roboty, lasery, ohraňovací lisy a další)
 • kontroly a opravy svářeček, elektronářadí a elektrospotřebičů
 • elektroinstalační práce v objektech a venkovních prostorech
 • vyhledávání a diagnostika poruch vnitřních a venkovních rozvodů elektřiny
 • součinnost s revizním technikem

Požadavky

 • vzdělání SOU v oboru elektro
 • školení a přezkoušení dle N.V. č. 194/2022 Sb.
 • praxe v oboru elektro min. 5 let
 • znalosti čtení výkresové a elektro dokumentace
 • technické myšlení
 • manuální zručnost

Kontaktní informace:
Oddělení personalistiky a mezd – Mgr. Barbora Plevková, tel. 556 783 603, mobil: 771 298 208, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.