PROJEKTANT KONSTRUKTÉR STROJNÍ – konstrukce přípravků

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI PROJEKTANT KONSTRUKTÉR STROJNÍ – konstrukce přípravků

Náplň práce

 • zpracování projekčních prací se zaměřením na konstrukci přípravků
 • navrhování konstrukčních uzlů
 • zpracování výrobní výkresové dokumentace
 • zpracování technické dokumentace a dalších podkladů pro výrobu
 • konzultace s dodavateli, příp. vedoucími projektu
 • provádění konstrukčního dozoru při výrobě
 • účast na funkčních zkouškách a odladění přípravků ve výrobě

Požadavky

 • vzdělání SŠ/VŠ technického směru
 • pozice vhodná pro absolventy
 • znalost práce v SW Solid Edge
 • znalost činností při tvorbě konstrukční dokumentace
 • znalost práce v SW – Office (Word, Excel atd.)
 • znalost AJ min. úroveň A2
 • dobré komunikativní a organizační schopnosti
 • řidičský průkaz sk.B
 • odpovědný přístup k práci
 • samostatnost

Kontaktní informace:
Oddělení personalistiky a mezd – Mgr. Barbora Plevková, tel. 556 783 603, mobil: 771 298 208, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.