PRACOVNÍK LOGISTICKÉ PODPORY SE ZAMĚŘENÍM NA PŘEKLAD

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI PRACOVNÍK LOGISTICKÉ PODPORY SE ZAMĚŘENÍM NA PŘEKLAD

Náplň práce

 • překlad technických podkladů od dodavatelů v cizím jazyce
 • zpracování technických podkladů od dodavatelů v cizím jazyce
 • překlad českých technických podkladů pro dodavatele do cizího jazyka
 • tvorba technických podkladů pro dodavatele v cizím jazyce
 • komunikace s dodavateli v cizím jazyce
 • tvorba návodů na obsluhu a vytváření technologických postupů pro údržbu vojenské případně civilní techniky včetně grafického vyobrazení (foto, obrázky z 3D modelu zpracované v CorelDRAW)
 • tvorba obrázkových technologických postupů, tvorba podkladů pro školení zákazníka, tvorba technických podmínek pro výrobu
 • spolupráce s konstrukcí strojní, elektro a výrobou
 • účast na technických jednáních mimo podnik

Požadavky

 • vzdělání – VŠ / ÚSO se zaměřením na jazyky/překlad
 • vhodné pro absolventy
 • znalost AJ min. úroveň C1, znalost dalších cizích jazyků výhodou
 • znalost MS Office
 • znalost práce v Adobe Acrobat, CorelDRAW
 • znalost programů Teamcenter, Teamcenter Visualization, Rapid Author, Solid Edge, KeyShot, QAD, TPV2000 výhodou
 • řidičský průkaz sk.B
 • zkušenosti s tvorbou videozáznamů výhodou
 • odpovědný přístup k práci, samostatnost

Kontaktní informace:
Oddělení personalistiky a mezd – Mgr. Barbora Plevková, tel. 556 783 603, mobil: 771 298 208, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.