VOP CZ, s.p. prošel důležitý certifikačním řízením DIN 2303:2007-Q2 BK1 pro svařování obrněné techniky

Státní podnik Ministerstva obrany absolvoval náročné certifikační řízení DIN 2303:2007-Q2 BK1 pro svařování obrněné techniky, které otvírá cestu k potenciální výrobě a opravám obrněné techniky západní výroby.

V rámci certifikátu musel podnik etablovat nejpřísnější standardy a opatření v oblasti svařovaní včetně následných spojených prací a prokázat tak vysokou schopnost vyrábět nejnáročnější výrobky obranného průmyslů. Získáním tohoto certifikátu se statní podnik zařadil do úzkého klubu velmi erudovaných a kvalifikovaných dodavatelů v celosvětovém obranném průmyslu, kteří tímto certifikátem disponují. Podnik tak do budoucna bude schopen opravovat a svařovat např. věže tanku typu Leopard 2 nebo různých vojenských obrněných vozidel, které si žádají nejvyšší standarty na jejich výrobu a opravy.

Podnik v současné době pracuje na zvýšení kvalifikace na stupeň Q3 (DIN 2303:2007-Q3 BK1). Tuto certifikaci poskytuje pouze jediná autorita a tou je německý Bundeswehr.