Práce na CV90 zdárně pokračují

V druhém zářijovém týdnu se náš vývojový tým zúčastnil SRR/SDR design review, tedy projektového milníku, který završil první část procesu vývoje vozidla CV90CZ a servisních vozidel. 
 
Jednalo se o odsouhlasení koncepce vozidel a posun procesu vývoje do fáze předběžného návrhu konstrukčního řešení. 
Jednání se uskutečnilo v sídle BAE Systems Hagglunds ve Švédsku za účasti zástupců Armády ČR, zástupců dodavatele BAE a vývojového týmu VOP CZ.