Návštěva ředitelů státních podniků Ministerstva obrany ve VOP CZ

Ve čtvrtek 25.1.2024 nás poctili svou milou návštěvou ředitelé všech státních podniků spadající pod Ministerstvo obrany spolu s prvním náměstkem panem Františkem Šulcem. 

Zástupci státních podniků na dopoledním jednání probírali možnosti prohlubování aktivní spolupráce na společných projektech v souladu s iniciativou Pro silnou armádu, která má za cíl, co nejvíce podpořit obranyschopnost Armády České republiky. 

Během návštěvy, také proběhlo za účasti zástupců obce Šenov u Nového Jičína, města Nový Jičín, KVV Ostrava a Československé obce legionářské slavnostní odhalení pamětní desky věnované památce padlým československým tankistům u ovocného sadu, který jsme vysázeli spolu s kolegy v rámci akce Vopáckého stromsázení.