Dočasně pověřený ředitel seznámil ministryni obrany s aktuální situací ve státním podniku

Dočasně pověřený ředitel podniku  Martin Šturala ministryni Janě Černochové a dalším členům vedení resortu představil změny, ke kterým po svém pověření přistoupil, i hospodářské výhledy podniku.
Šturala byl pověřen řízením podniku na začátku prosince poté, co byl odvolán bývalý ředitel Marek Špok. Důvodem změny v čele podniku byly dlouhodobé neutěšené výsledky VOP CZ i problémy v rámci jeho vnitřní firemní komunikace. Potíže se bývalému vedení nedařilo řešit dostatečně rychle.
 
„Děkuji vám za nasazení, kterým se vám podařilo situaci uvnitř podniku uklidnit a stabilizovat. VOP CZ je pro českou armádu strategický podnik a musíme ho postavit na nohy,“ řekla ministryně Černochová Šturalovi i členu dozorčí rady Danielu Ťokovi, který se také dnešního jednání zúčastnil a který po dobu výběru nového ředitele zajišťuje podporu vedení podniku.
 
„Do nového roku jsme vkročili úspěšně, ve spolupráci s odbory se nám daří stabilizovat situaci z konce minulého roku a navázat nebo rozšířit stávající partnerství v oblasti obranné výroby a oprav,“ uvedl Šturala.
Výsledky hospodaření za rok 2023 ještě nejsou známé, ale pro rok 2024 bude usilovat o hospodářský výsledek v černých číslech. Šturala připravil změny struktury podniku. Snížil počet manažerů ve vrcholném vedení i počet technickohospodářských pracovníků, což přinese roční úspory ve výši asi 20 milionů korun. Podle Šturaly se to nedotkne výkonu a schopností podniku. Zahájena byla jednání o nové kolektivní smlouvě a byla navázána nová spolupráce se středními školami v regionu.
 
Po prosincové návštěvě ministryně Černochové ve VOP CZ se podařilo také odstranit potíže s dodávkami náhradních dílů týkajících se technického zhodnocení tanků T-72 pro českou armádu.
Jedním z hlavních projektů, které budou mít zásadní vliv na budoucí hospodaření podniku, je účast VOP CZ na výrobě švédských pásových bojových vozidel pěchoty CV90 pro českou armádu. Zakázka podle Šturaly pokračuje podle plánovaného harmonogramu dalším transferem technologií mezi VOP CZ a výrobcem BAE Systems Hägglunds. Dokončuje se také vývoj jednotlivých verzí. Projekt přinese do Šenova u Nového Jičína nová pracovní místa. V současné době VOP CZ přijímá kvůli CV90 nové zaměstnance na odborné pozice a v tomto trendu bude pokračovat i nadále
Kromě zajišťování projektového managementu bude VOP CZ plánovat výrobu, jeho zaměstnanci budou zajišťovat také logistiku a aktivity v oblasti zajištění komplexního dodavatelského řetězce, samotnou montáž nebo kontrolu kvality před finálním dodáním AČR. A to pro 5 ze 7 variant vozidel, kterými bude česká armáda disponovat.
 
VOP CZ se v poslední době podařilo také například rozšířit stávají spolupráci s firmou MESIT holding, a.s. o další strategické projekty v oblasti vojenské výroby. S českou společností STV GROUP a.s. státní podnik navazuje rozsáhlejší spolupráci o další počty kusů bojové techniky, které bude v podniku opravovat v letech 2024 a 2025. V nejbližší době plánuje pokračovat v jednáních s ukrajinskými partnery.
Podnik dále absolvoval náročné certifikační řízení pro svařování obrněné techniky, které mu otevírá cestu k výrobě a opravám obrněné techniky západní výroby. „Díky tomu budeme schopni v budoucnu opravovat a svařovat např. věže tanku typu Leopard 2 a další techniku západní výroby,“ uvedl Šturala.
 
Na pozici ředitele VOP CZ vypíše Ministerstvo obrany výběrové řízení. S jeho vyhlášením počká na konzultace s odborníky na oblast HR, které by měly zajistit rozšíření povědomí o možnost účasti ve výběrovém řízení. Termín jeho vypsání se proto předpokládá na únor tohoto roku.
 
Státní podnik VOP CZ (bývalý Vojenský opravárenský podnik) sídlí v Šenově u Nového Jičína a zabývá se například opravami vojenské techniky či strojírenskou výrobou pro armádu i civilní sektor. Podnik zaměstnává více než 600 zaměstnanců.
V porovnaní s konkurencí je výjimečný zejména v kvalitě svářečských prací a technické odbornosti. Čerpá z mnoholetých zkušenosti z klíčových armádních projektů, jako je například výroba prvních 107 vozidel Pandur II., modernizace tanku T-72 na verzi T-72M4CZ apod.
 
Zdroj: MO