MANAŽER BOZP, PO

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI MANAŽER BOZP, PO

Náplň práce

 • organizace BOZP, PO při práci a systému řízení prevence rizik a kontrola jeho dodržování
 • vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci a na navrhování opatření k omezení jejich působení
 • evidence a vyhodnocování mimořádných událostí a návrh opatření proti jejich opakování, kontrola jejich dodržování
 • provádění preventivních kontrol BOZP a PO a zavádění nápravných opatření
 • sledování a implementace legislativních požadavků a změny v oblasti BOZP a PO
 • komunikace a prosazování standardů a vytváření bezpečného prostředí
 • zodpovědnost za vyšetřování incidentů a vedení statistiky úrazovosti
 • vedení předepsané dokumentace v oblasti BOZP a PO a její aktualizace
 • jednání s orgány státní správy v rozsahu své působnosti
 • pravidelný reporting dat a sdílení informací
 • organizace a provádění školení osob v oblasti BOZP a PO

Požadavky

 • vzdělání min. SŠ (ideálně technického zaměření)
 • odborná způsobilost v prevenci rizik podle §10, odst.1 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • odborná způsobilost v PO (technik PO anebo OZO v PO) podle §11, odst.2 zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění
 • orientace v legislativě v oblasti BOZP a PO (ISO 45001)
 • prokazatelné zkušenosti v oblasti BOZP a PO z výrobní společnosti nejméně 3 roky
 • komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita, zodpovědnost
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz sk. B
 • trestní bezúhonnost

Kontaktní informace:
Personální odbor – Mgr. Soňa Kociánová, tel. 556 783 631, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.