KONTROLOR KVALITY SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIÁLNÍ (VOJENSKOU) TECHNIKU

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI KONTROLOR KVALITY SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIÁLNÍ (VOJENSKOU) TECHNIKU

Náplň práce

 • přejímka techniky do opravy, kontrolní proces defektace
 • řešení neshodných produktů, určování příčiny, druhů a následků vad u neshodných produktů
 • spolupráce s technickou přípravou výroby, konzultace a řešení zakázek z hlediska jakosti
 • navrhování, zpracování a využívání progresivních metod pro mezioperační a výstupní kontrolu
 • kontrola, měření a vyhodnocování parametrů dílů, vystavování protokolů
 • posuzování technických změn a odchylek z hlediska jakosti
 • kontrola provozní, montážní a další související dokumentace, zápisy o provedených změnách, archivace
 • konzultace se subdodavateli, kooperací a zákazníky v oblasti kvality
 • mezioperační a konečná kontrola techniky, výzva ZSOJ, vystavování potvrzení o jakosti, předávání dokumentace
 • účast na výjezdních činnostech – opravy, reklamace, přejímky…

Požadavky

 • vzdělání ÚSO s maturitou
 • orientace ve speciální (vojenské) technice
 • uživatelská znalost MS Office
 • znalost čtení technické dokumentace, výkresů…
 • dovednosti při práci s měřidly a měřícími zařízeními
 • zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, samostatnost

Kontaktní informace:
Odbor personalistiky a mezd – Mgr. Barbora Plevková, kl. 603, e-mail: kariera@vop.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete podniku VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 74242 Šenov u Nového Jičína, IČ 00000493, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
 • na přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné)
 • na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.