Výroba PANDUR II 8×8 CZ

Významným milníkem pro rozvoj podniku byla výroba kolových obrněných transportérů PANDUR II 8×8 CZ pro Armádu ČR a členství v konsorciu Steyr-Daimler-Puch, které zvítězilo ve výběrovém řízení Ministerstva obrany na 234 obrněnců za přibližně 23 miliard korun.

Z velké zakázky se od roku 2009 realizovala výroba 107 kusů vozidel PANDUR II 8×8 CZ včetně vlastního vývoje průzkumné, zdravotnické, ženijní a velitelské verze.

Projekt PANDUR II 8×8 CZ

  • Projekt byl realizován v letech 2009 – 2012, kdy bylo vyrobeno 107 vozidel pro AČR, z toho 90 kusů přímo ve VOP CZ. VOP vozidla dodávala firmě GDELS-Steyr, která vozidla dodávala  MO ČR. Projekt (hodnota nákupu) byl v hodnotě cca 14, 4 mld. Kč.

  • Poslední kus byl předán v červnu 2013 a  projekt byl ukončen slavnostním předáním posledního kusu. Výroba obsahovala od svařování korby, přes kompletní montáž podvozku včetně integrace zbraňové stanice až po podnikové a kontrolní zkoušky.

  • Podnik také vyvinul všech 5 specializovaných variant (zdravotní, velitelskou, ženijní, průzkumný a průzkumný s radiolokátorem).

  • Součástí projektu bylo kromě vývojových prací také zpracování provozní a průvodní dokumentace, technických podmínek, záruční a pozáruční servis, školení obsluhy a údržby školitelů a uživatelů, zajištění katalogizace, příprava katalogů náhradních dílů, apod.

  • V rámci projektu podnik spolupracoval jak s ostatními státními podniku VTÚPV Vyškov nebo VTÚVM Slavičín, tak s mnoha českými i zahraničními dodavateli jako např. MESIT, DICOM, Rafael.