Modernizace T-72M4CZ

O projektu 

Na základě bohatých zkušeností z modernizace tanků T-54 a T-55 podnik v roce 1995 vybralo Ministerstvo obrany jako hlavního řešitele, koordinátora a realizátora významné státní zakázky – projektu modernizace tanku T-72.

Výsledkem spolupráce českých a zahraničních firem s využitím nej-novějších poznatků a zkušeností byla realizace modernizovaného tanku T-72M4CZ. Pro Armádu ČR v letech 2003 až 2005 bylo vyrobeno 30 kusů.

Projekt Modernizace T-72

 • Cílem projektu byla modernizace tanku T-72 na úroveň srovnatelnou s tanky 3. generace, kdy se vývoj zaměřoval především na vysokou pohyblivost a manévrovatelnost, lepší pasivní a aktivní ochranu, lepší vedení bojové činnosti ve dne i v noci, vyšší efektivnost palby, snadnější údržbu, opravy a obsluhu nebo zlepšení účinnější munice.
 • Projekt probíhal v letech 2003 – 2006:
  • 1994 – 2000 – Vývoj tanku
  • březen 2001 – Zavedení tanku do výzbroje AČR
  • duben 2001 – Usnesení vlády České republiky o modernizaci 140 ks tanků
  • srpen 2001 – Ekonomická analýza o rozhodnutí modernizovat 30 ks tanků
  • 2003 – Vyroben první tank ověřovací série, zahájeny technické zkoušky
  • 2003 – Zkoušky ověřovací série modernizovaného tanku, Předání 10 kusů
  • únor 2006 – Předání 2 kusů modernizovaného tanku
  • Dodáním 30 ks tanků do užívání AČR byla ukončena modernizace tanku a v současné době je budováno komplexní týlové, ženijní a technické zabezpečení.
 • Snížení počtu kusů mezi vývojem a výrobou znamenalo zvýšenou jednotkovou cenu za modernizovaný tank.
 • Podle hodnocení odborníků šlo v té době o nejlepší modernizaci tanku T-72.
 • Projekt byl na 27 ks bojových tanků, 3 velitelské a 3 vyprošťovací tanky plus doprovodné vybavení (odminovací zařízení, průlezný komín, návěsné buldozerové zařízení, konzervátory, apod.) Součástí projektu byl také vývoj a výroba 8 ks pojízdných kolových dílen na podvozku Tatra.
 • Projekt byl v hodnotě 4,9 mld. Kč včetně dílen a doprovodných zřízení